Cookiesowa dyrektywa UE: jak żyć?

Drogi właścicielu/wydawco/adminie serwisu Internetowego,

Czy wiesz, że masz obowiązek, pod groźbą wysokich kar finansowych, informować użytkowników o zbieraniu danych o nich, choćby przez Google Analytics? I to razem z instrukcją, jak z tego zbierania danych się wypisać!

Obowiązek ten działa od 22 marca 2013 i nakłada go uchwalona 16 listopada 2012 ustawa o zmianie ustawy Prawo Telekomunikacyjne (dokładniej art. 173) w ocenie większości sejmowej odzwierciedlająca dyrektywę Unii Europejskiej 2009/136/WE zmieniającą dyrektywę 2002/58/WE (art. 5 ust. 3).

Przykładowy javascript do pobrania, aktualizacja 9.08.2014


Art. 173.

1. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w tele- komunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego jest dozwolone, pod warunkiem że:

1) abonent lub użytkownik końcowy zostanie uprzednio bezpośrednio poinformowany w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o:

a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,

b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi;

2) abonent lub użytkownik końcowy, po otrzymaniu informacji, o których mowa w pkt 1, wyrazi na to zgodę;

3) przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w tele- komunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalo- wanym w tym urządzeniu.

2. Abonent lub użytkownik końcowy może wyrazić zgodę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.

3. Warunków, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się, jeżeli przechowywanie lub uzyskanie dostępu do infor- macji, o której mowa w ust. 1, jest konieczne do:

1) wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej;

2) dostarczania usługi telekomunikacyjnej lub usługi świadczonej drogą elektroniczną, żądanej przez abonenta lub użytkownika końcowego.

Na szczęście Ustawodawca dodał punkt 2. oznaczający, że gdy poinformujesz użytkownika o celu zbierania plików cookie i instrukcję, jak je wyłączyć w przeglądarce, powinieneś być OK.

Instrukcja taka może być żmudna do napisania, więc pozwoliłem sobie taką stworzyć pod adresem ciasteczka.zjekoza.pl/howto.html. Wystarczy, że do niej zalinkujesz ze swojego „ostrzeżenia cookiesowego”

Co więcej zachęcam do skorzystania z mojego gotowego tekstu ostrzeżenia dostępnego do włożenia na stronę wraz ze skryptem javascript, który go wyświetla i zapamiętuje, czy użytkownik przeczytał:

Zachęcam do wykorzystania w dowolnych projektach bez ograniczeń. Wszystkie strony w domenie ciasteczka.zjekoza.pl są wolne od jakichkolwiek reklam. Link w moim podpisie prowadzi do mojej wizytówki w serwisie z widoczkami przyrody i architektury. I kóz.

Dziękuję za uwagę,

Michał Prysłopski 2013-03-01 G+
Publikacja jest bezpłatnym dodatkiem do czasopisma LadnaPolska.pl
Można ją dowolnie cytować i omawiać.